Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Οι Πλακιώτες συνεχίζουν τις προσπάθειες και τις εργασίες για την ολοκλήρωση του Ιερού Ναού της Πλάκας.ΦΩΤΟ

Το Μεγάλο Σάββατο 4 /5/2013 στο χώρο της εκκλησίας στην Πλάκα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των συγχωριανών και εκλέχτηκε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους: Θωμά Βασιλείου, Βαγγέλη Παπά και Βασίλη Αιδ. Γκιζέλη. 
Η επιτροπή θα ασχολείται με την εύρεση πόρων.